O nas

Katedra Systemów Transportowych powstała 1 września 2017 roku w wyniku połączenia Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Zakładu Transportu. Katedra działa w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem dra inż. Mariusza Dudka. Zastępcą kierownika Katedry jest dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin.

W Katedrze zatrudnionych jest 32 pracowników, w tym: 3 profesorów, 3 profesorów uczelni, 19 adiunktów, 4 asystentów oraz 3 pracowników administracyjno-technicznych. Przy Katedrze działa Koło Naukowe Transportu TRANSIT.

Motto działania Katedry Systemów Transportowych – znaczący w skali kraju i wiodący w regionie ośrodek rozwijający i propagujący nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu i w jego otoczeniu, kształcący na możliwe najwyższym poziomie kadry dla wielu dziedzin gospodarki.

Aktualności

Wycieczka do PKP Intercity

Dnia 14.04.2023 r. odbyła się wycieczka techniczna studentów kierunku Transport Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej do PKP Intercity S.A. w Warszawie.

Więcej…

Wycieczka do Philip Morris

W dniu 13.04.2023 r. odbyły się dwie wycieczki techniczne do zakładów produkcyjnych Philip Morris Polska S. A. Wizytę zorganizowano dla studentów II roku studiów magisterskich, kierunek Transport Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej profili: Logistyka w przedsiębiorstwie i Zarządzanie łańcuchami dostaw.

Więcej…

Wycieczka do zakładu Delicpol

W dniu 21.04.2023 r. odbył się wyjazd dydaktyczny ze studentami II roku studiów magisterskich, kierunek Transport Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej do zakładu produkcyjnego Delicpol w Kamyku. W wyjeździe brali udział studenci specjalności Logistyka i spedycja, obu profili: Logistyka w przedsiębiorstwie i Zarządzanie łańcuchami dostaw.

Więcej…

Wycieczka do zajezdni Nowa Huta

W ramach zajęć projektowych z przedmiotu Wprowadzenie do transportu, studenci I roku kierunku transport prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej mieli okazję odwiedzić zajezdnię tramwajową Nowa Huta.

Więcej…

Zajęcia dydaktyczne w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego

W dniu 31.05.2022 r., w ramach zajęć projektowych z przedmiotu: Organizacja przewozów w transporcie pasażerskim, studenci III roku kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność Transport pasażerski odbyli zajęcia w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Więcej…

Ranking Perspektywy 2021

22 czerwca wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom, wydziałom i innym jednostkom - laureatom XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021.

Kierunek Transport na Politechnice Krakowskiej zajmuje II miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Transport 2021.

Wykonanie: MAPRIT, 2018