O nas

Katedra Systemów Transportowych powstała 1 września 2017 roku w wyniku połączenia Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Zakładu Transportu. Katedra działa w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem dra inż. Mariusza Dudka. Zastępcą kierownika Katedry jest dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin.

W Katedrze zatrudnionych jest 37 pracowników, w tym: 1 profesor, 3 profesorów uczelni, 17 adiunktów, 6 asystentów, 5 zewnętrznych pracowników dydaktycznych, 1 pracownik zatrudniony do projektu unijnego oraz 4 pracowników administracyjno-technicznych.

Przy Katedrze działa Koło Naukowe TRANSIT.

Aktualności

Wycieczka do zajezdni Nowa Huta

W ramach zajęć projektowych z przedmiotu Wprowadzenie do transportu, studenci I roku kierunku transport prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej mieli okazję odwiedzić zajezdnię tramwajową Nowa Huta.

Więcej…

Zaproszenie na wykłady

Wykłady RNDr. Michala Šmereka, Ph.D. z University of Defence z Brna odbędą się w następujących terminach:

1. Matrix games (dla studentów z Koła Naukowego TRANSIT) – 14.12.2022 godz. 11.00 - 12.30, s. 402 WIL

2. Multi-criteria decision making problem (dla wszystkich studentów) – 14.12.2022 godz. 12.45-14.15, s. 310 WIL

3. Some points of interest in the areas of Multi-criteria decision making problem and Matrix games (dla pracowników KST) – 15.12.2022 at 11.00 - 12.30, s. 235H.

Zajęcia dydaktyczne studentów kierunku Transport w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego

W dniu 31 maja 2022 r., w ramach zajęć projektowych z przedmiotu: Organizacja przewozów w transporcie pasażerskim, studenci III roku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej specjalności Transport pasażerski odbyli zajęcia w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Pod okiem dr inż. Krystiana Baneta przygotowali audyt identyfikacji wizualnej i informacji pasażerskiej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie, który został zaprezentowany Dyrekcji Zarządu Transportu Publicznego oraz pracownikom odpowiedzialnym za informację pasażerską.

Sugestie i propozycje studentów zostaną docelowo wykorzystane przez ZTP do przygotowania aktualizacji dokumentów określających standardy identyfikacji wizualnej krakowskiej komunikacji miejskiej.

Wykonanie: MAPRIT, 2018