Terminarz semestru dyplomowego

Studia stacjonarne I stopnia

 • wybór promotora i tematu pracy dyplomowej: do końca VI semestru studiów,
 • rozpoczęcie seminarium dyplomowego: 1.10.2023r.,
 • złożenie prac do recenzji: do 12.01.2024 r.,
 • złożenie prac i dokumentów do dziekanatu w celu przystąpienia do I terminu obron: do 26.01.2024 r.,
 • I termin obron umożliwiający aplikację na studia II stopnia: do 8.02.2024 r.,
 • złożenie prac i dokumentów do dziekanatu w celu przystąpienia do II terminu obron: do 12.02.2024 r.,
 • II (ostateczny) termin obron: do 24.02.2024 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia

 • wybór promotora i tematu pracy dyplomowej: do końca VIII semestru studiów,
 • rozpoczęcie seminarium dyplomowego: wg planu zajęć,
 • złożenie prac do recenzji: do 6.02.2024 r.,
 • złożenie prac i dokumentów do dziekanatu w celu przystąpienia do obrony: do 20.02.2024 r.
 • termin obron: do 24.02.2024 r.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • wybór promotora i tematu pracy dyplomowej: do końca listopada II semestru studiów (studia niestacjonarne: do końca III semestru studiów),
 • rozpoczęcie seminarium dyplomowego: 26.02.2024 r.,
 • złożenie prac do recenzji: min. 14 dni przed złożeniem prac i dokumentów do dziekanatu,
 • złożenie prac i dokumentów do dziekanatu w celu przystąpienia do I terminu obron: do 1.07.2024 r.,
 • I termin obron: do 9.07.2024 r.,
 • złożenie prac i dokumentów do dziekanatu w celu przystąpienia do II terminu obron: do 16.09.2024 r.,
 • II (ostateczny) termin obron: do 24.09.2024 r. 
Wykonanie: MAPRIT, 2018