Koło naukowe

Od roku akademickiego 2019/2020 przy Katedrze Systemów Transportowych działa Koło Naukowe TRANSIT, którego opiekunami są: dr inż. Paweł Więcek, dr inż. Urszula Duda-Wiertel oraz mgr inż. Jan Aleksandrowicz. Koło Naukowe TRANSIT powstało z połączenia Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych oraz Koła Naukowego Logistyki TiLOG, co jest konsekwencją połączenia się w 2017 roku Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Zakładu Transportu, które obecnie tworzą Katedrę Systemów Transportowych.

Pierwsze z kół, na bazie którego powstało KN TRANSIT, tj. Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych (KNSK) założone zostało w 2013 roku i zrzeszało studentów kierunków: transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna i architektura, zaś w zakres jego zainteresowań wchodziły zagadnienia związane z transportem pasażerskim i urbanistyką, w szczególności: modelowanie podróży, transport miejski, transport w urbanistyce, zarządzanie mobilnością, parkowanie. Opiekunami KNSK na przestrzeni lat byli: dr inż. Marek Bauer, dr inż. Tomasz Kulpa, dr inż. Rafał Kucharski oraz mgr inż. Krystian Banet. Wśród projektów powziętych przez KNSK znajdują się m.in.:

  • koncepcja tramwaju w Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie,
  • koncepcja buspasa w ulicy Pilotów i Olszyny w Krakowie,
  • koncepcja zagospodarowania przestrzennego i obsługi transportowej dla obszaru Kraków Czyżyny,
  • koncepcja obsługi transportowej podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016,
  • koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Julianów w Łodzi.

KNSK było także inicjatorem ogólnopolskich wydarzeń, takich jak: Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT (2014, 2015, 2016, 2017, 2019) oraz Ogólnopolska Konferencja i Warsztaty Transportowo-Urbanistyczne PRZEPIS NA MIASTO (2017, 2018). Rokrocznie organizowane były także uczelniane warsztaty transportowo-urbanistyczne RIPARI URBO - NAPRAW MIASTO! (2015, 2016, 2017, 2018).

Drugie z kół, które dało podwaliny pod KN TRANSIT, czyli KN TiLOG zrzeszało studentów kierunku transport, zainteresowanych tematyką logistyki i spedycji. Koło przez 13 lat organizowało Dni Transportu, czyli ogólnopolską konferencję studencką poświęconą branży TSL.

Wykonanie: MAPRIT, 2018