Tematy prac dyplomowych

Temat pracy dyplomowej wybierany jest z listy proponowanych tematów na dany rok akademicki lub ustalany indywidualnie wraz z Promotorem, jeżeli nie wpisuje się tematy zaproponowane. Proponowane tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2023/24:

Przykładowe tematy prac dyplomowych przygotowywane pod kierunkiem poszczególnych Promotorów można znaleźć na stronach internetowych pracowników Katedry.

Wykonanie: MAPRIT, 2018