30 lat uspokojenia ruchu i płatnego parkowania w Krakowie | 1988-2018

Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, spółka Miejska Infrastruktura oraz Miasto Kraków w dniach 4-5 października 2018 r. zorganizowała Konferencję Naukowo - Techniczną z okazji 30-lecia uspokojenia ruchu i wprowadzenia płatnego parkowania w Krakowie. 

Logo

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań w zakresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych oraz stref ograniczonego ruchu w 30 lat po pierwszym w Polsce wdrożeniu uspokojenia ruchu i płatnego parkowania na znacznym obszarze centrum miasta – w Krakowie. Podejmowana tematyka dotyczyła, m.in. metod ograniczenia dominującej roli samochodu w śródmieściu, organizacji i oceny działania stref płatnego parkowania, uwarunkowań prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu parkingowego. W programie znalazła się także debata pt. "Jak powinna wyglądać modelowo zorganizowana strefa płatnego parkowania? Dobre i złe praktyki na przykładzie stref płatnego parkowania funkcjonujących w Polskich miastach", w której udział wzięli praktycy i środowisko naukowe z polskich miast. 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, prelegentom i uczestnikom konferencji "30 lat Uspokojenia Ruchu i Płatnego Parkowania w Krakowie". Mamy nadzieję, że obrady były dla Państwa satysfakcjonujące, w szczególności pod względem merytorycznym.

Komitet Organizacyjny
Konferencji  "30 lat uspokojenia Ruchu i Płatnego Parkowania w Krakowie"

Materiały konferencyjne

Poniżej mogą Państwo znaleźć prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

Pełne teksty wybranych referatów prezentowanych podczas konferencji, a także materiały uzupełniające można znaleźć w 9. numerze miesięcznika naukowo-technicznego "Transport Miejski i Regionalny".

 

Organizatorzy konferencji

Miasto Kraków Miejska Infrastruktura Politechnika Krakowska Katedra Systemów Transportowych

 

Patroni honorowi konferencji

Prezydent Miasta Krakowa Rektor PK EPA

 

Patroni medialni konferencji

IRD edroga TMiR

 

Sponsorzy konferencji

Elavon Comarch Flowbird City Parking Group
Wykonanie: MAPRIT, 2018