Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu zostało wykonane w latach 2015 i 2016 na zamówienie m.st. Warszawy i składało się z dwóch części:

  • kompleksowych badań ruchu pod nazwą Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (WBR 2015), obejmujących:
    • badania ankietowe mieszkańców Warszawy i innych użytkowników systemu transportowego,
    • pomiary natężeń ruchu drogowego i potoków pasażerskich w komunikacji zbiorowej,  
  • budowy i kalibracji Modelu Transportowego Aglomeracji Warszawskiej 2016 (MTAW 2016), wraz z wykonaniem prognoz ruchu i przewozów pasażerskich dla wybranych okresów

Więcej informacji: http://transport.um.warszawa.pl/warszawskie-badanie-ruchu-2015/wyniki-wbr-2015

Wykonanie: MAPRIT, 2018