Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu (RID 2A)

CEL
 
Opracowanie ujednoliconej metody modelowania podróży i prognozowania ruchu na sieci drogowej uwzględniającego również inne środki transportu (np.: kolej, transport zbiorowy i lotniczy), w podziale na zadania przewozowe ruchu pasażerskiego i towarowego, a w efekcie standaryzacja analiz ruchu wykorzystywanych w projektach finansowanych przez GDDKiA oraz współfinansowanych ze środków UE.
 
OCZEKIWANE EFEKTY
  • instrukcja wykonywania Intermodalnych Regionalnych Modeli Ruchu dla zarządcy dróg krajowych
  • wytyczne modelowania i prognozowania ruchu.
Wykonanie: MAPRIT, 2018