Zajęcia dydaktyczne w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego

W dniu 31.05.2022 r., w ramach zajęć projektowych z przedmiotu: Organizacja przewozów w transporcie pasażerskim, studenci III roku kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność Transport pasażerski odbyli zajęcia w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Pod okiem dr. inż. Krystiana Baneta przygotowali audyt identyfikacji wizualnej i informacji pasażerskiej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie, który został zaprezentowany Dyrekcji Zarządu Transportu Publicznego oraz pracownikom odpowiedzialnym za informację pasażerską.

Sugestie i propozycje studentów zostaną docelowo wykorzystane przez ZTP do przygotowania aktualizacji dokumentów określających standardy identyfikacji wizualnej krakowskiej komunikacji miejskiej.

Wykonanie: MAPRIT, 2018